C e r k v e n a   a r h i t e k t u r a

Avtor: arh. Tomaž Mlinarič
Avtor: arh. Tomaž Mlinarič

Kapela Trnovo, brušen in poliran bel terazzo

Avtor: arh. Gomboc
Avtor: arh. Gomboc

Kapela brušen terazzo

Avtor: arh. Suhadolc
Avtor: arh. Suhadolc

Portal brušeni terazzo; cerkev Ljubno ob Savinji

Avtor: arh. Matej Kotnik
Avtor: arh. Matej Kotnik

Kapela štokani, brušeni terazzo

Prizidek k cerkvi Zaplaz

Avtor: arh. Gašper Demšar
Avtor: arh. Gašper Demšar

Kapela brušen terazzo

Znamenje brušeni terazzo

Poslovilni objekt Ljubno
Poslovilni objekt Ljubno

Štokani, brušeni terazzo

Znamenje brušeni terazzo

Poslovilni objekt Kresnice
Poslovilni objekt Kresnice

Stebri brušeni, štokani terazzo

Znamenje brušeni, štokani terazzo

Cerkev v Ribjeku ob Kolpi
Cerkev v Ribjeku ob Kolpi

Tlak strukturirani beton

Avtor: prof. Valentinčič
Avtor: prof. Valentinčič

Brušeni, štokani terazzo

Cerkev Črna vas
Cerkev Črna vas

Stopnišče prani terazzo

Avtor: arh. Matej Kotnik
Avtor: arh. Matej Kotnik

Znamenje Lukovica brušeni terazzo

Avtor: arh. Maruša Zorec
Avtor: arh. Maruša Zorec

Prani, brušeni betoni

Znamenje Homec brušeni terazzo

Avtor: prof. Valentinčič
Avtor: prof. Valentinčič

Cerkev sp.Rečica, brušeni terazzo